Informacje kontaktowe

24 363 3665
Galeria Wisła, ul. Wyszogrodzka 144, 09-410 Płock

Manager:

Katarzyna Wiśniewska
katarzyna.wisniewska@restauracjadebowa.pl
Tel. 533 327 879

Zastępca Managera:
O R G A N I Z A C J A   P R Z Y J Ę Ć:

Ewelina Gurczyńska
ewelina.gurczynska@restauracjadebowa.pl
Tel. 533 327 880